English site

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Vestius Advocaten

Jan J. Trap

Advocaat en MfN Registermediator

Specialisaties

  • Vraagstukken rond statutair bestuurders en commissarissen bij grote en kleine ondernemingen
  • Individueel en collectief arbeidsrecht
  • Arbeids- en opdrachtovereenkomsten
  • Medezeggenschapsrecht
  • Non-concurrentiegeschillen
  • Business mediation, met name in geschillen tussen aandeelhouders, werkgevers en werknemers, ondernemers en ondernemingsraden, alsook in andere zakelijke en arbeidsrechtelijke geschillen, al dan niet binnen ondernemingen en nonprofitorganisaties

Opleiding

  • Rechten, Rijksuniversiteit Utrecht (1971)
  • Postacademische opleiding tot mediator, ADR Instituut te Amsterdam (2004)

Talen

  • Engels en Russisch

Publicaties

Jan (Amsterdam, 1946) is sinds 1977 als advocaat werkzaam. Hij heeft van 1984 tot 2010 als partner leiding gegeven aan de sectie arbeidsrecht van advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam, waaraan hij daarna nog enkele jaren als adviseur verbonden is gebleven. Op 1 april 2014 heeft Jan de overstap gemaakt naar Vestius Advocaten, waar hij zijn praktijk als adviseur voortzet en (hoofdzakelijk) als advocaat en mediator actief is.
 
In zijn loopbaan als advocaat heeft Jan zeer veel bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van al dan niet beursgenoteerde bedrijven bijgestaan. Hij heeft als werkgeversadvocaat een ruime ervaring met de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties, fusies en overnames en met andere relevante aangelegenheden op het gebied van het ontslagrecht, zoals ontslag op staande voet, dossieropbouw en concurrentiebedingen. Hij staat echter met grote regelmaat ook individuele werknemers bij die worden bedreigd met ontslag of reeds ontslag aangezegd hebben gekregen.
Als MfN-Registermediator is hij zeer ervaren in de begeleiding van allerlei geschillen waarmee professionele organisaties en de diverse geledingen daarvan (maar ook individuele managers) te maken kunnen krijgen. In die hoedanigheid heeft hij door de jaren heen bijgedragen aan de oplossing van een breed scala van geschillen waarbij commerciële en non-profit werkgevers en hun werknemers betrokken waren.

Jan was (tot oktober 2016) tevens Raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag - daarvoor vele jaren kantonrechter-plaatsvervanger in Amsterdam, Leiden en Den Haag- en lid van de Amsterdamse Raad van Discipline. Hij geeft regelmatig les op het gebied van het arbeidsrecht en mediation en was tot voor kort als docent verbonden aan de postacademische Grotius-opleiding (specialisatie arbeidsrecht). Daarnaast bekleedt Jan een commissariaat bij BASF Nederland B.V. en is hij lid van het bestuur van conferentiehotel Mennorode. Tenslotte is hij bestuurslid van enkele stichtingen op het gebied van kunst en cultuur.

Jan Trap
+31 20 5210 713
+31 6 539 463 38
j.trap@vestius.com