English site

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Vestius Advocaten

Arbeidsrecht

In de huidige samenleving speelt het arbeidsrecht een steeds grotere maatschappelijke en economische rol. De oorzaken daarvan zijn ongetwijfeld terug te leiden naar veranderende sociale verhoudingen en inzichten. Deze ontwikkelingen maken de arbeidsgerelateerde wet- en regelgeving er niet eenvoudiger op. Als gevolg daarvan is een brede en diepgaande kennis van het arbeidsrecht onontbeerlijk geworden voor het oplossen van geschillen tussen werknemer en werkgever.

De arbeidsrechtadvocaten van Vestius houden zich nauwgezet op de hoogte van alle ontwikkelingen en combineren deze vakkennis met een sterke en snelle oplossingsgerichte instelling. Indien een redelijk eindresultaat niet kan worden behaald middels een schikking, dan schuwen wij er beslist niet voor om de gang naar de rechter te maken.

Overigens kan menig conflict voor de werkgever worden voorkomen door het handhaven van een zorgvuldig personeelsbeleid en adequate contracten. Daarmee kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard, maar ook negatieve energie. Door te anticiperen op de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving, is Vestius in staat om werkgevers op het hoogste kwaliteitsniveau te adviseren over de juridische aspecten van een goed personeelsbeleid.

De cliënten die door de arbeidsrechtadvocaten van Vestius worden bijgestaan, bestaan voor een groot deel uit nationale en internationale werkgevers. Dat neemt niet weg dat ook werknemers hun weg vinden naar ons kantoor. Vestius adviseert u bijvoorbeeld graag op de volgende gebieden.

Voor meer informatie met betrekking tot het arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met één van de arbeidsrechtpartners:
Bas Derhaag | Michiel van Haelst | Bart de Vroe

Ga hier naar Rechtsgebieden > Ondernemingsrecht.