English site

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms Vestius Advocaten

Rechtsgebieden

Vestius Advocaten heeft zich volledig toegelegd op het ondernemings- en vennootschapsrecht en het arbeidsrecht. Hieronder leest u wat Vestius op deze gebieden voor u kan betekenen.

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Het ondernemings- en vennootschapsrecht bepaalt mede de wijze waarop een onderneming deel neemt aan het economisch en maatschappelijk verkeer. Bij Vestius Advocaten werken specialisten die over ruime ervaring beschikken op het gebied van het ondernemings - en vennootschapsrecht en samen met u de instrumenten kunnen ontwikkelen om deze deelname zo effectief mogelijk te maken.

Vestius begeleidt en adviseert op een breed terrein en treedt op voor gevestigde (internationale) ondernemingen en investeerders maar ook voor jonge en startende bedrijven. De ondernemingsrechtadvocaten van Vestius richten zich met name op de buy-outs, fusies, overnames, aandelen- en activatransacties, herstructureringen, spin-offs en joint ventures. Het opstellen, beoordelen en onderhandelen over complexe (internationale) commerciële contracten behoort tot de dagelijkse praktijk.

Ook procesvoering op voorgaande gebieden behoort tot het specialisme van Vestius. Een hechte band en nauwe samenwerking met onze cliënten staan voorop waarbij commerciële belangen en een pragmatische aanpak hoog in het vaandel staan.

Voor meer informatie met betrekking tot het ondernemings- en vennootschapsrecht, kunt u contact opnemen met onze ondernemingsrechtpartner:
Helger Kamerman

Arbeidsrecht

In de huidige samenleving speelt het arbeidsrecht een steeds grotere maatschappelijke en economische rol. De oorzaken daarvan zijn ongetwijfeld terug te leiden naar veranderende sociale verhoudingen en inzichten. Deze ontwikkelingen maken de arbeidsgerelateerde wet- en regelgeving er niet eenvoudiger op. Als gevolg daarvan is een brede en diepgaande kennis van het arbeidsrecht onontbeerlijk geworden voor het oplossen van geschillen tussen werknemer en werkgever.

De arbeidsrechtadvocaten van Vestius houden zich nauwgezet op de hoogte van alle ontwikkelingen en combineren deze vakkennis met een sterke en snelle oplossingsgerichte instelling. Indien een redelijk eindresultaat niet kan worden behaald middels een schikking, dan schuwen wij er beslist niet voor om de gang naar de rechter te maken.

Overigens kan menig conflict voor de werkgever worden voorkomen door het handhaven van een zorgvuldig personeelsbeleid en adequate contracten. Daarmee kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard, maar ook negatieve energie. Door te anticiperen op de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving, is Vestius in staat om werkgevers op het hoogste kwaliteitsniveau te adviseren over de juridische aspecten van een goed personeelsbeleid.

De cliënten die door de arbeidsrechtadvocaten van Vestius worden bijgestaan, bestaan voor een groot deel uit nationale en internationale werkgevers. Dat neemt niet weg dat ook werknemers hun weg vinden naar ons kantoor. Vestius adviseert u bijvoorbeeld graag op de volgende gebieden.

Voor meer informatie met betrekking tot het arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met één van de arbeidsrechtpartners:
Bas Derhaag | Michiel van Haelst | Bart de Vroe